Tag Archives: keutamaan baca alquran

Membaca Al-Qur’an Yang Baik

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Rasulullah saw. Setiap mukmin mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab suci. Diantara kewajiban dan tanggung jawab itu adalah mempelajari dan mengamalkannya. Dan juga mempelajari bagaimana membaca quran yang … Continue reading

Posted in Belajar Baca Al Quran | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Manfaat Baca Al-Quran

 Al Quran sebagai wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi setiap umat manusia sebagai pedoman hidup guna menunjukkan kepada jalan kebaikan dan kebenaran, mengingatkan manusia agar berpegang teguh pada Al Quran … Continue reading

Posted in Belajar Baca Al Quran | Tagged , , , , | Leave a comment